Politik kan skapa liv!

Boka gärna in 7 november kl. 19:00 på Lunde Folkets Hus eller 21 november kl. 19:00 på Centrumhuset i Ullånger att besöka oss och lyssna på hur vi tänker bidra till utvecklingen av lokalpolitiken!

Vilka frågor är viktiga för dig? Vilka frågor vill du att vi driver? Varför är vissa frågor så känsliga att prata om?

Det finns mycket att lyssna på och bidra till och vi vill träffa dig!

Vi vill bland annat prata om:

 • Skolans förutsättningar att ta tag i de problem som den står inför som t.ex. studiemiljön på Gudmundråskolan samt löneutvecklingen av befintlig personal kontra återvändare.
 • Den sannolikt eskalerande situationen inom socialtjänsten och placeringar av barn.
 • Ideologiskt förkastliga åtgärder, som tex nedskärning av 4-5 kvällar per termin av aktiviteter för 20-25 funktionsnedsatta barn.
 • Hur kompetensförsörjning ska möta arbetsgivarnas behov, då dessa producerar till den välfärd vi värnar.
 • Mer ansvar från politiker, från att bara hänvisa till ”vad” till att också ta ansvar över ”hur”.

  Detta är exempel på frågor av vikt vi lyfter medan andra enbart tycks vilja tala om oss som personer.

  Vi kommer fortsätta presentera vilka vi är, vår bakgrund och erfarenheter. Sakfrågorna är dock det vi är här för och därför vill vi träffa dig!

  Väl mött!

  Styrelsen i DSiHK
Dela inlägget