När blir det tacos igen?

Är frågan enkel och inte kopplad till politiken?

Ikväll har vår förening medlemsmöte. Vi diskuterar många varierande frågor från olika områden. Det här är ett exempel:

Vi kommer att diskutera hur en verksamhet som pågått sedan 2006 avvecklats. Syftet med verksamheten har varit att ge ca 20-25 barn med funktionsnedsättning möjlighet till fritidsaktiviteter ca 4-5 kvällar per termin.

Vi har inte riktigt fått veta anledningen bakom avvecklingen ännu men håller på att undersöka om det ens finns några beslutsunderlag.

Vi kommer oavsett detta att fokusera på varför det är viktigt att politiken styr.

För oss socialdemokrater är det viktigt att besluten följs, och där har vi valmanifestet från 2022:

…”genom kvalitetshöjning på den egna verksamheten hålla kommersiella intressen borta från skola, vård och omsorg”

…och i senaste mål- och resursplanen som fullmäktige beslutade 2023-10-30:

”Vi vill värna utsatta grupper och ta särskild hänsyn till sådana när ekonomiska neddragningar blir nödvändiga.”

I vår förening diskuterar vi politik mest av allt, och dess effekter på människor. Vi ägnar också tid och kraft åt att granska beslut utifrån uttalade ideologiska inriktningen.

De svagaste gruppernas röster är en av de frågor som vi värnar och kämpar för. Vi tackar er medlemmar för att ni delar den målsättningen med oss och ser framemot att träffa er ikväll – digitalt givetvis!

Så ja, när en grupp barn med funktionsnedsättning frågar efter varför det inte längre är tacokväll, biofilm eller bowling, så är det definitivt en politisk fråga!

Vi kommer att följa upp frågan och återkomma hur detta gått till.

Dela inlägget