Hur använder du din makt?

Väldigt många besöker vårt senaste inlägg och återkopplar till oss. Vi har förståelse för reaktionerna när de svagaste i samhället drabbas. Vi kommer att återkomma om hur det går med det ärendet och hur vi fortsätter att agera. Vi vill vara tydliga med vad vår förenings främsta syfte och fokus är, men också inte är. […]