Hur använder du din makt?

Väldigt många besöker vårt senaste inlägg och återkopplar till oss. Vi har förståelse för reaktionerna när de svagaste i samhället drabbas.

Vi kommer att återkomma om hur det går med det ärendet och hur vi fortsätter att agera.

Vi vill vara tydliga med vad vår förenings främsta syfte och fokus är, men också inte är.

Vad vår förening valt att inte fokusera på i sociala medier och i debatter:

• EU
• Regeringen
• Media
• Andra partiers politik
• Partikamrater
• Andra partiers politiker

Vad vi valt att fokusera på:

• Sakfrågor inom räckhåll för lokala politiska beslut
• Brister i välfärden riktad mot dem med svagast röst

Under en enda relativt kort mandatperiod har vi fått makt att lyfta frågor. När tiden kommit att avge räkenskap vill vi dömas utifrån vad vi valt att lyfta.

När och där du har makt, hur väljer du att använda den? Vi väljer den här vägen.

Dela inlägget