Första ungdomskvällen har genomförts!

Vi har tidigare informerat om det mycket olyckliga och (sannolikt) på alla sätt felaktiga beslutet att avveckla ungdomskvällarna för barn med funktionsnedsättning. Läs mer här om det tidigare inlägget. Eftersom konsekvenserna för dessa barn är mycket större än de beslutande verkar inse, har vi känt oss manade att vidta åtgärder för att försöka kompensera för […]