Första ungdomskvällen har genomförts!

Vi har tidigare informerat om det mycket olyckliga och (sannolikt) på alla sätt felaktiga beslutet att avveckla ungdomskvällarna för barn med funktionsnedsättning. Läs mer här om det tidigare inlägget.

Eftersom konsekvenserna för dessa barn är mycket större än de beslutande verkar inse, har vi känt oss manade att vidta åtgärder för att försöka kompensera för så många av dessa ungdomar som möjligt medan beslutfattarna försöker reda ut var det gick fel och hur detta ska åtgärdas.

Första kvällen har nu genomförts och som väntat var den både lyckad och efterlängtad. Kortspel, tacos och social samvaro för några av de allra svagaste rösterna i samhället, är det som vi i vår förening menar är prioriteringar som politiken ska göra, och våga stå för.

Carte blanche har inte getts till tjänstepersonsorganisationen att besluta över huvudet på politiken, och Digitala Socialdemokrater i Höga Kusten kommer att efterfråga under kommande vecka hur ordförande i Bildningsnämnden följt upp ärendet så att ungdomarna ska få tillbaka sina kvällar.

Vi kommer att framföra behovet av en lösning där gruppens medicinska utmaningar (kännedom om varje individs medicinering och övriga förutsättningar), sociala behov (fåtal kända person i deras närhet) och kommunikativa svårigheter (att tala för sig själva och ta plats) inte kan tillgodoses genom kollektiva lösningar i fastslagna befintliga strukturer.

Det fanns en genomtänkt lösning som fungerat för dessa barn i nästan 20 år till en minimal kostnad och stort samhälleligt värde. Ungdomskvällarna ska tillbaka i den form som passar hela målgruppen, inte de flesta, utan hela målgruppen.

Vi tackar för stödet, lokala engagemanget på orten och alla andra som bidragit till att möjliggöra denna kväll!

Vi återkommer i frågan – vi lovar!

Dela inlägget