Valmanifestgruppernas transparenta arbete börjar redovisas

DSiHK har, som vi tidigare informerat om, olika grupper som arbetar med valmanifestet 2022. Grupperna ska föreslå olika sätt att förverkliga ambitionerna i beslutade manifestet. Vi har i våra presentationer runtom kommunen förslagit omedelbara och kortsiktiga åtgärder, där vissa snabbt hörsammats. Andra förslag som behövt arbetas vidare med, och kan anses vara realistiska på medellång […]