Ungdomskvällarna – uppföljning med kostnadskalkyl

Vi har i flera inlägg och skrivelser försökt påvisa hur processen för avveckling av ungdomskvällarna för barn med funktionsnedsättning varit bristfällig – läs gärna tidigare inlägg här och här. Trots att det till synes verkar finnas en samsyn att nedläggningen inte gått rätt till och sannolikt inte ens genomförts om allt underlag tagits fram, verkar […]