Ungdomskvällarna – uppföljning med kostnadskalkyl


Vi har i flera inlägg och skrivelser försökt påvisa hur processen för avveckling av ungdomskvällarna för barn med funktionsnedsättning varit bristfällig – läs gärna tidigare inlägg här och här. Trots att det till synes verkar finnas en samsyn att nedläggningen inte gått rätt till och sannolikt inte ens genomförts om allt underlag tagits fram, verkar det inte ske någon förändring.

Tiden tickar och de svagaste i samhället är utan en mycket viktig social insats och deras röst hörs inte i debatten. En insats som med enkelhet kan genomföras och är inom räckhåll för beslut, om viljan finns, är fortfarande inte igång.

Bildningsnämnden i Kramfors kommer att få en skrivelse med bakgrund för verksamhetens uppkomst och de brister som processen inneburit vid dess nedläggning. Vår förhoppning är att nämndledamöternas kollektiva erfarenhet och ambitioner kan innebära att de svagaste barnen inte går miste om denna viktiga insats och att lösning hittas snarast.

För att underlätta för nämnden kommer vi att ta fram en kostnadskalkyl för vad dessa kvällar kostar och sätta denna kostnad i relation till andra satsningar – inte minst de satsningar som involverar områden där röster hörs i debatten och möjligheten att kämpa för sin sak är stark.

Vi har upprepade gånger bett om att få ett kostnadsunderlag inför nedläggningen, men av allt att döma finns inte ett sådant.

Fortsatt information om detta ärende kommer att ges i våra kanaler.

Tills vidare tackar vi för det fortsatt mycket starka stödet i frågan!

/Styrelsen för DSiHK

Dela inlägget