Ungdomskvällarna – uppföljning med kostnadskalkyl

Vi har i flera inlägg och skrivelser försökt påvisa hur processen för avveckling av ungdomskvällarna för barn med funktionsnedsättning varit bristfällig – läs gärna tidigare inlägg här och här. Trots att det till synes verkar finnas en samsyn att nedläggningen inte gått rätt till och sannolikt inte ens genomförts om allt underlag tagits fram, verkar […]

Valmanifestgruppernas transparenta arbete börjar redovisas

DSiHK har, som vi tidigare informerat om, olika grupper som arbetar med valmanifestet 2022. Grupperna ska föreslå olika sätt att förverkliga ambitionerna i beslutade manifestet. Vi har i våra presentationer runtom kommunen förslagit omedelbara och kortsiktiga åtgärder, där vissa snabbt hörsammats. Andra förslag som behövt arbetas vidare med, och kan anses vara realistiska på medellång […]

Första ungdomskvällen har genomförts!

Vi har tidigare informerat om det mycket olyckliga och (sannolikt) på alla sätt felaktiga beslutet att avveckla ungdomskvällarna för barn med funktionsnedsättning. Läs mer här om det tidigare inlägget. Eftersom konsekvenserna för dessa barn är mycket större än de beslutande verkar inse, har vi känt oss manade att vidta åtgärder för att försöka kompensera för […]

Förändringar behövs!

Hej medlemmar! Som många säkert sett har Peyman Vahedi gjort ett inlägg om sitt första år som förtroendevald i partiet. De problem som han beskriver i sitt inlägg finns och är något som vi i partiet måste jobba med. Det som Peyman beskriver är det som människor upplever, och det är det som ska stå […]

DSiHK anordnar ungdomskväll i januari

Med glädje har vi mottagit informationen att Bildningsnämndens ordförande med stort engagemang reder i frågan kring ungdomskvällar och har haft och har flera möten inbokade med förvaltningen. Vi är helt övertygade om att när den processen är klar så kommer ungdomarna att ha fått tillbaka sina kvällar. Hur det kommer sig att tjänstepersonsorganisationen kan ta […]

Hur använder du din makt?

Väldigt många besöker vårt senaste inlägg och återkopplar till oss. Vi har förståelse för reaktionerna när de svagaste i samhället drabbas. Vi kommer att återkomma om hur det går med det ärendet och hur vi fortsätter att agera. Vi vill vara tydliga med vad vår förenings främsta syfte och fokus är, men också inte är. […]

Nu säger vi Stopp – gemensamt i Kramfors!

Vi fick nyligen reda på mycket besvärande uppgifter att en verksamhet som pågått sedan 2006 för barn med funktionsnedsättning lagts ner utan politisk förankring. Vi lovade att ta reda på mer om fallet. Läs informationen här. Vi befarade att detta beslut återigen var ett exempel på hur tjänstepersonsorganisationen i Kramfors ser på sin politiska styrning, […]

När blir det tacos igen?

Är frågan enkel och inte kopplad till politiken? Ikväll har vår förening medlemsmöte. Vi diskuterar många varierande frågor från olika områden. Det här är ett exempel: Vi kommer att diskutera hur en verksamhet som pågått sedan 2006 avvecklats. Syftet med verksamheten har varit att ge ca 20-25 barn med funktionsnedsättning möjlighet till fritidsaktiviteter ca 4-5 […]

Politik kan skapa liv!

Boka gärna in 7 november kl. 19:00 på Lunde Folkets Hus eller 21 november kl. 19:00 på Centrumhuset i Ullånger att besöka oss och lyssna på hur vi tänker bidra till utvecklingen av lokalpolitiken! Vilka frågor är viktiga för dig? Vilka frågor vill du att vi driver? Varför är vissa frågor så känsliga att prata […]

Replik i Tidningen Ångermanland

Socialdemokrati som den var förr är inte vägen framåt Läs gärna vår replik i Tidningen Ångermanland där vi först och främst anser att “avståndstagande” och andra former av utfall inte ska bemötas med samma mynt. För det andra menar vi också att Socialdemokratin behöver förnyas och moderniseras, för att få behålla människors förtroende. Utvecklingen har […]